ชนิดมาลัย

บทที่ 2

ความรู้พื้นฐาน

2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการร้อยมาลัย

           การร้อยมาลัยนั้นเป็นศิลปะวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย มีวิธีการทำที่ประณีตต้องใช้สมาธิอย่างมาก การร้อยมาลัยนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันโดยส่วนใหญ่มาลัยจะใช้ถวายพระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและใช้ในงานมงคลด้วย เช่น งานแต่งงาน งานบวช ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น การร้อยมาลัยนั้นต้องฝึกฝนเป็นเวลานานเพราะต้องทำด้วยความตั้งใจต้องใช้สมาธิสูง จะทำแรงๆไม่ได้ต้องเบามือเพราะจะทำให้ดอกไม้ชำงานที่ออกมาก็ไม่สวย การหัดร้อยมาลัยจะเหมือนกับการเรียนก็คือเริ่มหัดจากสิ่งที่ง่ายเพิ่มเป็นยากไปเรื่อยๆและต้องอาศัยการจดจำด้วยเพราะการจะทำมาลัยเราต้องจดจำลายมาลัยแบบต่างๆไว้ด้วยเพราะมาลัยมีหลายรูปแบบและลวดลายมาก ส่วนประกอบของมาลัยก็มีหลายอย่าง เช่น มาลัยกลม มาลัยกลมก็มีการทำแบบไม่มีลายและแบบมีลาย ลายแต่ละลายก็มีการทำแตกต่างกันไป มาลัยแบน มาลัยแบนก็จะเป็นมาลัยครึ่งเดียว คือ ครึ่งหนึ่งของมาลัยกลมหรือมีหน้าอยู่หน้าเดียวมีตั้งแต่ 7 หลักขึ้นไป ส่วนมาลัยซีกกจะมีลักษณะเดียวกันกับมาลัยแบนแต่จะไม่มีลายและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของอุบะ อุบะนั้นจะเรียกเป็นขาหรือสาย 1 สายก็คือ 1 ขา อุบะของมาลัยแต่ละพวงก็จะมีจำนวนขาหรือสายเป็นจำนวนคี่ไม่นิยมเป็นจำนวนคู่ และชนิดของมาลัยก็มีอยู่หลายชนิด เช่น 1.มาลัยกร คือ มาลัยคล้องมือหรือที่เราเห็นอยู่เป็นพวงกลมๆนั่นเอง ส่วนประกอบของมาลัยกรก็มีดังนี้

   1.ตัวพวงมาลัย

   2.รัดข้อต่ออุบะ

   3.อุบะ

   4.รัดข้ออุบะ

       2.มาลัยสองชายหรือมาลัยคล้องคอที่เราเห็นตามงานแต่งงานหรือห้อยตามหน้ารถ ส่วนประกอบของมาลัยสองชายก็มีดังนี้

   1.ตัวมาลัย 2 ข้าง

   2.อุบะ 2 พวง

   3.รัดข้ออุบะ 2 อัน

 สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไป ได้แก่

   1.เข็มร้อยมาลัย

   2.ถาดใส่ดอกไม้

   3.คีมปากนกแก้ว

   4 ฟาง

   5.กรรไกร

      2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมหรือเทคโนโลยีเว็บบล็อก

      บล็อก เป็นคำรวมมาจากคำว่า เว็บล็อก เป็นรูปแบบเว็บไซต์ ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงค์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆ ไม่ว่า เพลงหรือวิดีโอ ในหลายรูปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คำว่า “บล็อก” ยังใช้เป็นคำกริยาได้ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า “บล็อกเกอร์”

บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยู่กับเจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่า อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรือข่าวปัจจุบัน นอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขียนเฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือจะเรียกว่าไดอารีออนไลน์ ซึ่งไดอารีออนไลน์นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้บล็อกในปัจจุบัน นอกจากนี้ตามบริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทำบล็อกของทางบริษัทขึ้น เพื่อเสนอแนวความเห็นใหม่ใหักับลูกค้า โดยมีการเขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าที่แสดงความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

Advertisements

ที่มา วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.1ที่มาและปัญหาของโครงงาน

ที่บ้านดิฉันปลูกดอกไม้ไว้เยอะมากส่วนใหญ่ก็ปลูกไว้ประดับบ้านทั่วไปดิฉันคิดว่าน่าจะนำดอกไม้พวกนี้มาใชประโยชน์ดีกว่าปล่อยให้เหี่ยวแห้งทิ้งโดยมาทำเป็นพวงมาลัยเป็นการช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองด้วย จากดอกไม้ที่ไม่มีราคาเราก็สามารถทำให้มีคุณค่าราคาขึ้นมาได้ดีกว่าปล่อยทิ้วไปเราก็ไม่ได้ลงทุนมากมาย ลงทุนแค่ค่าอุปกรณ์ เช่น ค่าฟาง ค่าเข็ม และลงแรง เพราะวัสดุเราก็ไม่ได้ซื้อเพราะเราปลูกไว้เองและเก็บจากธรรมชาติ และเป็นการรักษาวัฒนธรรมความเป็นไทยไปในตัวด้วย

1.2วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1เพื่อเผยแพร่วิธีการทำโครงงาน

1.2.2เพื่อส่งเสริมให้มีคนมาร้อยมาลัยมากขึ้น

1.2.3เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยนี้ไว้

1.3ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1มีคนสนใจการร้อยมาลัยมากขึ้น

1.3.2ผู้คนรู้จักใช้เวลาว่างให้เิกิดประโยชน์

1.3.3ผู้คนมีรายได้เสริมจากการร้อยมาลัย

วิธีการร้อยมาลัย

 

 

มาลัยกลม

มาลัยกลมจะมีจำนวนหลักเป็นจำนวนคู่ คือ จำนวนดอกไม้ในแต่ละแถวจะมีจำนวนดอกเป็นคู่ร้อยเรียงสับหว่างหมุนวนกันเป็นวงกลม

        

มาลัยซีก

มาลัยซีกจะมีเพียงด้านเดียวใช้สำหรับรัดข้อต่อของมาลัย วิธีทำคือ การสลับแถวคี่และแถวคู่เช่นมาลัยซีก 5 หลัก จะสลับแถวกันเป็น 3 2 3 2…

ตัวอย่าง

     

มาลัยแบน มีลักษณะคล้ายกับมาลัยซีกแต่มาลัยแบนจะมีลวดลาย

 

วิธีทำ

1.ดอกพุด 6 ดอก

2.ดอกพุด 5 ดอก

3.ดอกพุด 6 ดอก

4.ดอกพุด 2 ดอก ใบแก้ว 1 ดอกพุด 2

5.ดอกพุด 2 ดอก ใบแก้ว 2 ดอกพุด 2

6.ดอกพุด 1 ใบแก้ว 1 หงอนไก่ 1 ใบแก้ว 1 ดอกพุด 1

7.ดอกพุด 1 ใบแก้ว 1 หงอนไก่ 2 ใบแก้ว 1 ดอกพุด 1

8.ใบแก้ว 1 หงอนไก่ 1 ดอกพุด 1 หงอนไก่ 1 ใบแก้ว 1

9.ใบแก้ว 1 หงอนไก่ 1 ดอกพุด 2 หงอนไก่ 1 ใบแก้ว

10.หงอนไก่ 1 ดอกพุด 1 ดอกเหลือง 1 ดอกพุด 1 หงอนไก่ 1

11.หงอนไก่ 1 ดอกพุด 1 ดอกเหลือง 2 ดอกพุด 1 หงอนไก่ 1

12.หงอนไก่ 1 ดอกพุด 1 ดอกเหลือง 1 ดอกพุด 1 หงอนไก่ 1

13.ใบแก้ว 1 หงอนไก่ 1 ดอกพุด 2 หงอนไก่ 1 ใบแก้ว

14.ใบแก้ว 1 หงอนไก่ 1 ดอกพุด 1 หงอนไก่ 1 ใบแก้ว 1

15.ดอกพุด 1 ใบแก้ว 1 หงอนไก่ 2 ใบแก้ว 1 ดอกพุด 1

16.ดอกพุด 1 ใบแก้ว 1 หงอนไก่ 1 ใบแก้ว 1 ดอกพุด 1

17.ดอกพุด 2 ดอก ใบแก้ว 2 ดอกพุด 2

18.ดอกพุด 2 ดอก ใบแก้ว 1 ดอกพุด 2

19-36 ทำตามแถวที่ 1-18