ที่มา วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.1ที่มาและปัญหาของโครงงาน

ที่บ้านดิฉันปลูกดอกไม้ไว้เยอะมากส่วนใหญ่ก็ปลูกไว้ประดับบ้านทั่วไปดิฉันคิดว่าน่าจะนำดอกไม้พวกนี้มาใชประโยชน์ดีกว่าปล่อยให้เหี่ยวแห้งทิ้งโดยมาทำเป็นพวงมาลัยเป็นการช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองด้วย จากดอกไม้ที่ไม่มีราคาเราก็สามารถทำให้มีคุณค่าราคาขึ้นมาได้ดีกว่าปล่อยทิ้วไปเราก็ไม่ได้ลงทุนมากมาย ลงทุนแค่ค่าอุปกรณ์ เช่น ค่าฟาง ค่าเข็ม และลงแรง เพราะวัสดุเราก็ไม่ได้ซื้อเพราะเราปลูกไว้เองและเก็บจากธรรมชาติ และเป็นการรักษาวัฒนธรรมความเป็นไทยไปในตัวด้วย

1.2วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1เพื่อเผยแพร่วิธีการทำโครงงาน

1.2.2เพื่อส่งเสริมให้มีคนมาร้อยมาลัยมากขึ้น

1.2.3เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยนี้ไว้

1.3ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1มีคนสนใจการร้อยมาลัยมากขึ้น

1.3.2ผู้คนรู้จักใช้เวลาว่างให้เิกิดประโยชน์

1.3.3ผู้คนมีรายได้เสริมจากการร้อยมาลัย

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s