ชนิดมาลัย

บทที่ 2

ความรู้พื้นฐาน

2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการร้อยมาลัย

           การร้อยมาลัยนั้นเป็นศิลปะวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย มีวิธีการทำที่ประณีตต้องใช้สมาธิอย่างมาก การร้อยมาลัยนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันโดยส่วนใหญ่มาลัยจะใช้ถวายพระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและใช้ในงานมงคลด้วย เช่น งานแต่งงาน งานบวช ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น การร้อยมาลัยนั้นต้องฝึกฝนเป็นเวลานานเพราะต้องทำด้วยความตั้งใจต้องใช้สมาธิสูง จะทำแรงๆไม่ได้ต้องเบามือเพราะจะทำให้ดอกไม้ชำงานที่ออกมาก็ไม่สวย การหัดร้อยมาลัยจะเหมือนกับการเรียนก็คือเริ่มหัดจากสิ่งที่ง่ายเพิ่มเป็นยากไปเรื่อยๆและต้องอาศัยการจดจำด้วยเพราะการจะทำมาลัยเราต้องจดจำลายมาลัยแบบต่างๆไว้ด้วยเพราะมาลัยมีหลายรูปแบบและลวดลายมาก ส่วนประกอบของมาลัยก็มีหลายอย่าง เช่น มาลัยกลม มาลัยกลมก็มีการทำแบบไม่มีลายและแบบมีลาย ลายแต่ละลายก็มีการทำแตกต่างกันไป มาลัยแบน มาลัยแบนก็จะเป็นมาลัยครึ่งเดียว คือ ครึ่งหนึ่งของมาลัยกลมหรือมีหน้าอยู่หน้าเดียวมีตั้งแต่ 7 หลักขึ้นไป ส่วนมาลัยซีกกจะมีลักษณะเดียวกันกับมาลัยแบนแต่จะไม่มีลายและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของอุบะ อุบะนั้นจะเรียกเป็นขาหรือสาย 1 สายก็คือ 1 ขา อุบะของมาลัยแต่ละพวงก็จะมีจำนวนขาหรือสายเป็นจำนวนคี่ไม่นิยมเป็นจำนวนคู่ และชนิดของมาลัยก็มีอยู่หลายชนิด เช่น 1.มาลัยกร คือ มาลัยคล้องมือหรือที่เราเห็นอยู่เป็นพวงกลมๆนั่นเอง ส่วนประกอบของมาลัยกรก็มีดังนี้

   1.ตัวพวงมาลัย

   2.รัดข้อต่ออุบะ

   3.อุบะ

   4.รัดข้ออุบะ

       2.มาลัยสองชายหรือมาลัยคล้องคอที่เราเห็นตามงานแต่งงานหรือห้อยตามหน้ารถ ส่วนประกอบของมาลัยสองชายก็มีดังนี้

   1.ตัวมาลัย 2 ข้าง

   2.อุบะ 2 พวง

   3.รัดข้ออุบะ 2 อัน

 สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไป ได้แก่

   1.เข็มร้อยมาลัย

   2.ถาดใส่ดอกไม้

   3.คีมปากนกแก้ว

   4 ฟาง

   5.กรรไกร

      2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมหรือเทคโนโลยีเว็บบล็อก

      บล็อก เป็นคำรวมมาจากคำว่า เว็บล็อก เป็นรูปแบบเว็บไซต์ ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงค์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆ ไม่ว่า เพลงหรือวิดีโอ ในหลายรูปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คำว่า “บล็อก” ยังใช้เป็นคำกริยาได้ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า “บล็อกเกอร์”

บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยู่กับเจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่า อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรือข่าวปัจจุบัน นอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขียนเฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือจะเรียกว่าไดอารีออนไลน์ ซึ่งไดอารีออนไลน์นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้บล็อกในปัจจุบัน นอกจากนี้ตามบริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทำบล็อกของทางบริษัทขึ้น เพื่อเสนอแนวความเห็นใหม่ใหักับลูกค้า โดยมีการเขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าที่แสดงความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s